Pada 3 Jun 2020, Protasco Berhad telah menyumbangkan 1 unit mesin pengimbas suhu dan pengimbas wajah bertopeng (UNV Intelligent Temperature Measurement Facial Control) kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM). Majlis sumbangan tersebut telah disempurnakan oleh YB Datuk Seri Rina Binti Mohd Harun, Menteri Wanita Dan Keluarga serta wakil daripada beberapa syarikat NGO yang lain.