Pada 22 Julai 2019, satu program taklimat PERKESO telah diadakan bertempat di Permint Granite – HCM Sdn Bhd, Kuala Terengganu. Taklimat ini bertujuan untuk memberi pendedahan tentang skim-skim keselamatan pekerja apabila terjadinya kemalangan di tempat kerja serta faedah-faedah lain tertakluk di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969.