Pihak Roadcare telah menggunakan mesin “Robocut” bagi melaksanakan kerja-kerja pemotongan rumput di FT27 Jalan Pekeliling, KLIA, Sepang, Selangor pada 10 Julai 2020.

Kerja-kerja pemotongan  diadakan mengikut garis panduan keselamatan pengendalian mesin rumput yang dikeluarkan oleh  Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.