Pada 29 November 2020, Dato’ Wan Imran bin Wan Omar, Ketua Pegawai Operasi Roadcare (M) Sdn Bhd telah menyerahkan 7 buah motosikal untuk digunakan oleh Technical Inspector Roadcare.

Penyerahan motosikal baru ini adalah untuk menambah-baik kecekapan gerak kerja serta memudahkan pasukan Roadcare untuk memberi perkhidmatan terbaik untuk pengguna jalan raya.